top of page

Viikonlopun pääteema: Logoteorian menetelmät

 

Lauantai:
 
 • Logoteorian, eksistenssianalyysin ja logoterapian eri tehtävät
  • Logoteoria filosofisena perustana
  • Eksistenssianalyysi kärsimyksen lähteiden paljastajana
  • Logoterapia tarkoituksellisen elämän aiheiden etsintänä
 • Logoteoriaan perustuvan ihmistyön vaikutustekijät
  • Ihmissuhteen laadun merkitys
  • Muut keskeiset vaikutustekijät 
 • Logoteoriaan perustuvan ihmistyön käytännön keinot
  • Eksistenssianalyysin keinot
  • Yleiset logoterapian keinot
  • Kliinisen logoterapian erityiskeinot
 
Sunnuntai:
 
 • Fenomenologia filosofisena menetelmänä
 • Fenomenologinen dialogi Viktor Frankl'n päämenetelmänä
bottom of page