top of page

Logoteorian ja logoterapian koulutukset

Kansainvälisesti akkreditoitua, autenttiseen Viktor Franklin logoteoriaan perustuvaa koulutusta

Logoteoria on kansainvälisesti tunnustettu ja empiirisesti todennettu arvo- ja tarkoituskeskeinen filosofia tai ajattelusuuntaus. Se sopii erinomaisesti sekä itsensä kehittämisen menetelmäksi että muiden ihmisten auttamisen lähestymistavaksi.

Viktor Frankl Institute Finland on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena ja myös pohjoismaisena koulutusinstituuttina logoterapian kansainvälisen katto-organisaation International Association of Logotherapy and Existential Analysis'in akkreditoiduksi jäseneksi. Instituuttimme oli myös kansainvälisesti ensimmäisten hyväksyttyjen instituuttien joukossa, kun akkreditointimenettely otettiin käyttöön vuonna 2013. Kansainvälisen katto-organisaation puheenjohtaja professori Alexander Batthyány on laatinut suosituskirjeen, jolla osoitetaan Instituuttimme nauttivan erityistä arvostusta sekä suomalaisten että kansainvälisten akkreditoitujen instituuttien joukossa.

Akkreditoidut logoterapian VFI® koulutukset on tarkoitettu kaikille, joka tahtovat pohtia kokonaisvaltaisesti elämänsä arvoja ja etsiä keinoja löytää lisää merkitystä ja tarkoitusta elämäänsä, sekä kaikille, jotka tahtovat auttaa muita ihmisiä elämän arvojen ja tarkoitusten etsinnässä. Koulutustasot ovat Diplomilogoterapiaohjaaja VFI® (Academic Associate in Logotherapy and Existential Analysis) ja Diplomilogoterapeutti VFI® (Academic Professional in Logotherapy and Existential Analysis).

 

Diplomilogoterapiaohjaaja VFI® (21 kuukautta, 50 op) (tarkempia tietoja: klikkaa tästä)

 

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutus valmentaa käyttämään logoteoriaa oman ammattinsa osana tai oman elämänfilosofiansa perustana. Koska koulutus on tarkoitettu kaikille itsensä kehittämisestä ja/tai ammatillisesta kehittymisestään kiinnostuneille, siihen osallistumiselle ei ole etukäteisvaatimuksia.

Diplomilogoterapeutti VFI® (3,5 – 4,5 vuotta, 100 op) (tarkempia tietoja: klikkaa tästä)

Diplomilogoterapeutin koulutus valmentaa soveltamaan logoteoriaa ihmisten eksistentiaalisiin, tarkoituksettomuuden tunteesta aiheutuviin oireisiin ja ongelmiin liittyvässä auttamisessa. Koulutukseen voivat osallistua myös muut henkilökohtaisesta ja/tai ammatillisesta kehittymisestä kiinnostuneet, jotka haluavat syventää ymmärrystään logoteoriasta ja logoterapiasta. Koulutukseen hakemisen edellytyksenä on korkeakoulututkinto ja hyvätasoinen opinnäytetyö.

 

Logoterapeutin koulutusta ei ole Suomessa luokiteltu viralliseksi Valviran tai Kelan hyväksymäksi psykoterapeuttikoulutukseksi. Se pätevöittää kuitenkin toimimaan logoterapeuttina ja käyttämään sen mukaista ammattinimikettä.  Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt VFI® tunnuksen liitettäväksi instituutissamme suoritettujen koulutusnimikkeiden yhteyteen. Luokkaan "yliopistotason koulutuspalvelut kurssien muodossa" rekisteröity tunnus toimii laadun takeena vahvistaen instituuttimme kurssien olevan kansainvälisesti akkreditoitua yliopistotason koulutusta. VFI on lyhenne Viktor Frankl Instituutista ja se viittaa sekä Suomessa toimivaan instituuttiimme että Viktor Franklin kotikaupungissa Wienissä sijaitsevaan logoterapian ja eksistenssianalyysin (LTEA) maailman keskukseen. Jokainen koulutuksistamme valmistunut saa automaattisesti (ilman eri anomusta, maksua tai voimassaoloa) liittää tunnuksen logoterapian koulutustasoa osoittaviin nimikkeisiinsä. Diplomilogoterapeutin VFI® koulutuksen suorittanut voi lisäksi erikseen hakea International Association of Logotherapy and Existential Analysis'ilta kansainvälistä akkreditointia.

Diplomilogoterapiaohjaaja.png
Diplomilogoterapeutti.png
bottom of page