top of page

International RECOMMENDATION

VFI SW - Kopie_edited.jpg

Viktor Frankl Institute Finland on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena ja myös pohjoismaisena koulutusinstituuttina logoterapian kansainvälisen katto-organisaation International Association of Logotherapy and Existential Analysis'in akkreditoiduksi jäseneksi. Instituuttimme oli myös kansainvälisesti ensimmäisten hyväksyttyjen instituuttien joukossa, kun akkreditointimenettely otettiin käyttöön vuonna 2013.

Kansainvälisen katto-organisaation puheenjohtaja professori Alexander Batthyány on laatinut suosituskirjeen, jolla osoitetaan Instituuttimme nauttivan erityistä arvostusta sekä suomalaisten että kansainvälisten akkreditoitujen instituuttien joukossa.

Kirjeessä korostetaan Wienin ja Suomen instituuttien sekä niiden puheenjohtajien välistä läheistä ja ystävällismielistä yhteistyötä, joka on jatkunut jo instituuttimme perustamisesta alkaen. Kirjeessä todetaan sekä instituuttimme uraauurtava työ Suomessa että Timo Purjon jatkuva tiivis osallistuminen luennoitsijana Viktor Frankl maailmankongresseihin ja kirjoittajana kansainvälisiin julkaisuihin. Professori Batthyány  toteaa Timo Purjon osoittaneen syvällistä ja perusteellista logoterapian ja eksistenssianalyysin  asiantuntemusta.

bottom of page