top of page

VIKTOR FRANKL JA LOGOTEORIA

Logoterapia ja eksistenssianalyysi (LTEA tai laajemmin logoteoria)*) alkoi kehittyä omaksi ihmistyön suuntaukseksi 1930-luvun alussa. Silloin itävaltalainen psykiatrian erikoislääkäri sekä myöhemmin filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) irtaantui Sigmund Freudin psykoanalyyttisestä ja Alfred Adlerin individuaalipsykologisesta koulukunnasta. Logoteoria on kansainvälisesti tunnustettu ja empiirisesti todennettu arvo- ja tarkoituskeskeinen filosofia tai ajattelusuuntaus. Se sopii erinomaisesti sekä itsensä kehittämisen menetelmäksi että muiden ihmisten auttamisen lähestymistavaksi.

Viktor E. Frankl

26.3.1905 Wien - 2.9.1997 Wien

 Lääketieteen tohtori (psykiatria, neurologia) ja filosofian tohtori

Logoterapian ja eksistenssianalyysin perustaja

Viktor Frankl toimi psykiatrian ja neurologian professorina Wienin yliopistossa, mutta myös logoterapian professorina San Diegon yliopistossa. Lisäksi hänellä oli professuurit Harvardin, Dallasin ja Pittsburhin yliopistoissa. Häneltä on julkaistu 39 kirjaa 45 eri kielellä. Pelkästään hänen kirjaansa Ihmisyyden rajalla on myyty maailmanlaajuisesti yli 13 miljoonaa kappaletta. Viktor Frankl'n  ja hänen kehittämänsä filosofisen teorian kansainvälistä arvostusta osoittavat osaltaan hänelle myönnetyt 29 kunniatohtorin arvoa eri maiden yliopistoissa.

Lue lisää logoteoriasta (ote instituutin vuosikirjasta 2017, artikkeli alkaa dokumentin sivulta 9). Siirry artikkeliin tästä

Auttamisen sijaan voitaisiin yhtä hyvin puhua arvo- ja tarkoituskeskeisestä, filosofisesta neuvonpidosta. Neuvonpitoon osallistuvilla Ihmisillä tarkoitetaan sekä yksittäisiä ihmisiä että useista ihmisistä koostuvia keskusteluryhmiä ja työelämän yhteisöjä.

 

Logoteoriaa voidaan soveltaa sellaisenaan lyhytkestoisen auttamisen menetelmänä tai yhdistettynä lukemattomista erilaisista viitekehyksistä käsin tapahtuvaan ihmisten auttamiseen.

 

Logoteoria sopii näin ollen lähestymistavaksi, jota voidaan käyttää täydentämään muun muassa lääketieteellistä hoitoa, sairaan- ja terveydenhoitoa, vanhustyötä, sielunhoitoa, erilaisia terapiamuotoja, sosiaalityötä, nuorisotyötä, kasvatustoimintaa, opetustyötä, koulutus- ja konsultointitoimintaa, työnohjausta, työhyvinvoinnin edistämistä sekä työyhteisöjen kehittämistä.

 

*) Viktor Frankl kutsui itse logoterapian ja eksistenssianalyysin taustalla olevaa yhtenäistä filosofista teoriaansa logoteoriaksi. Logoteoria on siten perusta kaikelle toiminnalle, jossa Viktor Frankl'n kehittämää ajattelua sovelletaan käytäntöön. Eksistenssianalyysi tarkoittaa Ihmisen sen hetkisen eksistentiaalisen tilanteen ongelmakohtien kartoitusta ja logoterapia arvoihin ja tarkoituksiin suuntautuvien toimintatapojen ja suhtautumistapojen etsimistä tilanteesta selviytymiseksi.

bottom of page