top of page

Viktor Frankl Institute Finlandin tutkimuksia -julkaisusarja

 

Viktor Frankl Institute Finlandin tutkimuksia on kerran vuodessa ilmestyvä kausijulkaisu, jonka kansainvälinen kausijulkaisutunnus on ISSN 2343-1989.

 

Julkaisusarjassa julkaistaan logoteoriaan liittyviä ansiokkaita tutkimusartikkeleja, jotka tuottavat uutta tietoa tai edistävät alan tutkijoiden ja toimijoiden ammattitaitoa. Artikkelit voivat perustua instituutissa, korkeakouluissa tai yliopistoissa tehtyihin tutkielmiin tai tutkimuksiin. Artikkelit voivat olla myös muita logoteoriaa käsitteleviä tieteellisesti julkaisukelpoisia kirjoituksia. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat artikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Vertaisarviointi merkitsee menettelyä, jossa artikkelit läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Vertaisarviointiprosessi täyttää siten perusvaatimukset, jotka ovat seuraavat.

  • Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.

  • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.

Tarkemman kuvauksen julkaisusarjan vertaisarviointikäytännöistä löydät tästä.

 

Julkaisusarjassa julkaistaan myös kirjoituksia, katsauksia, kolumneja, puheenvuoroja, kirja-arvosteluja yms., jotka käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.

 

Julkaisusarjan päätoimittaja on FT Timo Purjo. Hän käsittelee myös julkaisuehdotukset. Julkaisuille asetetuista vaatimuksista ja muista käytännön asioista saa tietoa Timo Purjolta, timo.purjo@pp.inet.fi.

 

bottom of page