top of page

Koulusjaksot

Diplomilogoterapeutin koulutusjaksojen aiheet ovat (vähimmäistarjonta, johon voi tulla lisäyksiä):
 
​​​Tarkoituksen tahdon toteuttaminen:
A: Rakkauden merkitys ja tarkoitus
B: Työn tarkoituksellisuus
Logoterapia ja toiminnalliset häiriöt:
A: Anominen masennus ja itsetuhoisuus
B: Alkoholiriippuvuus ja väkivaltaisuus
Logoterapia ja traagiset elämäntilanteet:
A: Syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman kohtaaminen
B: Henkinen uhmavoima tarkoituksen tahdon elvyttäjänä
Logoterapia kriisien ehkäisyssä -kokonaisuus:
Osa 1: Mielenterveys logoterapiassa
Osa 2: Päätöksenteko ja arvovalinnat
Keskusteluryhmien ohjaaminen -kokonaisuus:
Osa 1: Teoria
Osa 2: Sovelluksia
Osa 3: Työpaja
Ihmisten auttamistoiminnassa onnistumisen perusta -kokonaisuus:
Osa 1: Eettinen kohtaaminen
Osa 2: Maieuttinen dialogi
Osa 3: Fenomenologinen menetelmä
bottom of page