top of page

Diplomilogoterapeutin VFI® koulutus

 

Diplomilogoterapeutin koulutukseen hakemisen edellytyksenä on korkeakoulututkinto, Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen suorittaminen ja siinä hyvätasoiseksi arvioitu opinnäytetyö. Koulutukseen voi osallistua mistä päin Suomea tahansa, koska toteutus tapahtuu kokonaisuudessaan etäyhteyden avulla.

 

Diplomilogoterapeutin koulutuksesta ja hakumenettelystä saat lisätietoa kouluttajalta, FT Timo Purjolta, timo.purjo@pp.inet.fi.

 

Diplomilogoterapeutin opintojen tarkoituksena on a) syventää ymmärrystä logoterapian filosofisesta perustasta eli logoteoriasta, ja b) luoda syvällinen ymmärrys logoterapiasta sekä sen sovellusmahdollisuuksista joko omalle ammattialalle tai jollekin uudelle sovellusalueelle.

 

Tavoitteena on, että koulutetulla diplomilogoterapeutilla VFI® on valmiudet harjoittaa logoterapiaa ihmisten eksistentiaalisiin, tarkoituksettomuuden tunteesta aiheutuviin oireisiin ja ongelmiin liittyvässä yksilöllisessä auttamisessa.

 

Koulutuksen pääosiot ovat

  1. instituutissamme aiemmin suoritettu diplomilogoterapiaohjaajan koulutus

  2. syventäviin koulutusjaksoihin osallistuminen, sisältöaiheet näet täältä

  3. tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun koulutukseen kuuluvaan suomen- ja englanninkieliseen kirjallisuuteen perehtyminen (sisältäen referaatteja)

  4. ohjattuun tutkimusseminaariin osallistuminen aktiivisesti yhdessä muiden koulutusta suorittavien kanssa

  5. diplomityön valvojan antama henkilökohtainen ohjaus tutkimusprojektin aikana

  6. yliopistotasoinen diplomityö

 

Koulutuksen suorittamisen kesto perustuun  henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Vähimmäisaika on kuitenkin 2 vuotta ja suositusaika on 3 vuotta (kokonaisaika diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen kanssa on n. 3,5 - 4,5 vuotta). Koulutuksen laajuus on 50 op (kokonaislaajuus diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen kanssa 100 op). Koulutuksen hinta on 2200 euroa (+alv 24%, 528 e) ja se laskutetaan koulutuksen edetessä useassa erässä.

 

Ohjaaja hyväksyy diplomilogoterapeutin koulutukseen kuuluvan diplomityön aiheen ja etsii yhdessä opiskelijan kanssa siihen liittyvää logoteoreettista ja muuta aiheen tutkimista tukevaa kirjallisuutta. Kaikki opiskelijat perehtyvät lisäksi laajaan lähdekirjallisuuteen sisältäen Viktor E. Franklin ja Elisabeth Lukasin keskeiset teokset sekä kirjoja ja artikkeleja kansainvälisiltä professori- ja tohtoritason logoteorian tutkijoilta. Lisäksi opiskelija osallistuu tutkimusseminaariin ja saa tutkimusprojektiinsa liittyvää jatkuvaa henkilökohtaista ohjausta. Konkreettisena tuotoksena opiskelija laatii korkeatasoista asiantuntijuutta osoittavan diplomityön.

 

Akkreditoidussa instituutissamme Diplomilogoterapeutin VFI® (Academic Professional in Logotherapy and Existential Analysis) koulutuksen suorittanut voi hakea International Association of Logotherapy and Existential Analysis'in kansainvälistä akkreditointia.

bottom of page