top of page

Viktor Frankl Institute Finland

Koulutusinstituutin taustalla toimii suomalainen yleishyödyllinen yhdistys Finland's Institute for the Theory of Viktor Frankl ry. Suomen Viktor Frankl Instituutti on hyväksytty jo vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ja myös pohjoismaisena koulutusinstituuttina logoterapian kansainvälisen katto-organisaation International Association of Logotherapy and Existential Analysis'in akkreditoiduksi jäseneksi. Arviointimenettelyssä sen on todettu täyttävän asetetut kansainväliset pätevyyskriteerit ja edellytykset toimia valtuutettuna Viktor Frankl'n autenttisen logoteorian koulutusinstituuttina (katso luettelo eri maiden hyväksytyistä instituuteista ja yhdistyksistä). Instituutin vastuulliset kouluttajat ovat myös henkilökohtaisesti akkreditoituja.

VFI-verkosto.png

International Association of Logotherapy and Existential Analysis on kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoitus on yhdistää maailmanlaajuisesti kaikki alalla toimivat Viktor Frankl'n autenttiseen logoteoriaan perustuvaa koulutusta tarjoavat tahot toimimaan rakentavassa yhteistyössä keskenään. Viktor Frankl'n luoman filosofian mukaisesti tarkoituksena on toimia yleismaailmallisesti kaikkien Viktor Frankl'n luoman teorian pohjalta logoterapiaa kouluttavien instituuttien ja logoterapiaa eri tavoin harjoittavien ihmisten yhteiseksi hyväksi.

bottom of page