Koulusaiheet ja aikataulut

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen perusopintojen aikataulut ja aiheet ovat syksyllä 2022 ja keväällä 2023:
9.-10.9.2022 (pe klo 17-21 ja la 9-17):
Aloitus: Opinto-ohjelman läpikäynti
P1: Logoteoria hyvän elämän filosofiana ja logoterapia henkisen kasvun menetelmänä
7.-8.10.2022:
P2: Mielekäs, merkityksellinen ja tarkoituksellinen elämä
11.-12.11.2022:
P3: Logoteorian filosofinen perusta ja holistinen ihmiskäsitys
9.-10.12.2022:
P4: Situationaalisuus ihmisen olemassaolon ehtona
13.-14.1.2023:
P5: Psyykkinen ja henkinen tajunnallisuus
10.-11.2.2023:
​P6: Ihmisen henkiset peruskyvyt (Itseen etääntyminen, itsetietoisuus ja itsen etäännyttäminen eli kyseenalaistava itsetutkiskelu)
17.-18.3.2023:
P7: Ihmisen eettiset erityiskyvyt (Tarkoituksen tahto, omatunto ja itsen transsendenssi eli itsen suuntaaminen arvokkaaseen)
14.-15.4.2023:
P8: Oman elämän tarkoituksen löytäminen ja toteuttaminen
​​
Diplomilogoterapiaohjaajaopiskelijat voivat valita opintoihinsa koulutuksen aikana pakollisten 8 perusopintojakson lisäksi 6 valinnaista moduulia (kunkin kesto 1 viikonloppu). Koulutusmoduulit järjestetään koulutuksen aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
 
Seuraavista aihealueista voit valita joko vaihtoehdon A tai B tai molemmat: 
Tarkoituksen tahdon toteuttaminen:
A: Rakkauden merkitys ja tarkoitus
B: Työn tarkoituksellisuus
Logoterapia ja toiminnalliset häiriöt:
A: Anominen masennus ja itsetuhoisuus
B: Alkoholiriippuvuus ja väkivaltaisuus
Logoterapia ja traagiset elämäntilanteet:
A: Syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman kohtaaminen
B: Henkinen uhmavoima tarkoituksen tahdon elvyttäjänä
Seuraavat aihealueet muodostavat kokonaisuuden, johon kuuluvat kaikki osat:
Logoterapia kriisien ehkäisyssä -kokonaisuus:
Osa 1: Mielenterveys logoterapiassa
Osa 2: Päätöksenteko ja arvovalinnat
Keskusteluryhmien ohjaaminen -kokonaisuus:
Osa 1: Teoria
Osa 2: Sovelluksia
Osa 3: Työpaja
Ihmisten auttamistoiminnassa onnistumisen perusta -kokonaisuus:
Osa 1: Eettinen kohtaaminen
Osa 2: Maieuttinen dialogi
Osa 3: Fenomenologinen menetelmä
Syyskuussa 2022 alkavan diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen viimeinen kokoontumiskerta on toukokuussa 2024, jolloin opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä ja saavat todistuksensa. Diplomilogoterapeutin koulutus alkaa syyskuussa 2024 niille, jotka hakevat ja hyväksytään sinne.