Koulusaiheet ja aikataulut

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen perusopintojen aikataulut ja aiheet ovat keväällä 2021:
22.-23.1.2021 (pe klo 17-21 ja la 9-17):
Aloitus: Opinto-ohjelman läpikäynti
P1: Logoteoria hyvän elämän filosofiana ja logoterapia henkisen kasvun menetelmänä
5.-6.2.2021:
P2: Mielekäs, merkityksellinen ja tarkoituksellinen elämä
5.-6.3.2021:
P3: Logoteorian filosofinen perusta ja holistinen ihmiskäsitys
9.-10.4.2021:
P4: Situationaalisuus ihmisen olemassaolon ehtona
7.-8.5.2021:
P5: Psyykkinen ja henkinen tajunnallisuus
Lisäksi keväällä järjestetään koulutusmoduulit Logoterapia kriisien ehkäisyssä, osat 1. Mielenterveys logoterapiassa ja 2. Päätöksenteko ja arvovalinnat. Jos valitset ne osaksi valinnaisia syventäviä opintojasi, päivämäärät ovat 26.-27.3. ja 16.-17.4.2021 Tarkemmat sisällöt saat pyydettäessä kouluttajalta.
Perusopinnot jatkuvat syksyllä 2021. Silloin järjestettävät jaksot ovat:
P6: Ihmisen henkiset peruskyvyt (Itseen etääntyminen, itsetietoisuus ja itsen etäännyttäminen eli kyseenalaistava itsetutkiskelu)
P7: Ihmisen eettiset erityiskyvyt (Tarkoituksen tahto, omatunto ja itsen transsendenssi eli itsen suuntaaminen arvokkaaseen)
P8: Oman elämän tarkoituksen löytäminen ja toteuttaminen
Diplomilogoterapiaohjaajaopiskelijat voivat valita opintoihinsa koulutuksen aikana pakollisten 8 perusopintojakson lisäksi 6 valinnaista moduulia tai niiden osaa (á 1 viikonloppu; moduulikokonaisuuksissa on joko 2 tai 3 viikonloppua).
Syksyllä 2021 tai keväällä 2022 järjestetään seuraavat koulutusmoduulit: 
Tarkoituksen tahdon toteuttaminen:
A: Rakkauden merkitys ja tarkoitus
B: Työn tarkoituksellisuus
Logoterapia ja toiminnalliset häiriöt:
A: Anominen masennus ja itsetuhoisuus
B: Alkoholiriippuvuus ja väkivaltaisuus
Logoterapia ja traagiset elämäntilanteet:
A: Syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman kohtaaminen
B: Henkinen uhmavoima tarkoituksen tahdon elvyttäjänä
Keskusteluryhmien ohjaaminen -kokonaisuus:
Osa 1: Teoria
Osa 2: Sovelluksia
Osa 3: Työpaja
Ihmisten auttamistoiminnassa onnistumisen perusta -kokonaisuus:
Osa 1: Eettinen kohtaaminen
Osa 2: Maieuttinen dialogi
Osa 3: Fenomenologinen menetelmä
Tammikuussa 2021 alkavan diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen viimeinen kokoontumiskerta on elokuun loppupuoliskolla 2022, jolloin opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä ja saavat todistuksensa. Diplomilogoterapeutin koulutus alkaa syyskuussa 2022 niille, jotka hakevat ja hyväksytään sinne.