top of page

Koulusaiheet ja aikataulut

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen perusopintojen aikataulut ja aiheet ovat syksyllä 2022 ja keväällä 2023:
9.-10.9.2022 (pe klo 17-21 ja la 9-17):
Aloitus: Opinto-ohjelman läpikäynti
P1: Logoteoria hyvän elämän filosofiana ja logoterapia henkisen kasvun menetelmänä
7.-8.10.2022:
P2: Mielekäs, merkityksellinen ja tarkoituksellinen elämä
11.-12.11.2022:
P3: Logoteorian filosofinen perusta ja holistinen ihmiskäsitys
9.-10.12.2022:
P4: Situationaalisuus ihmisen olemassaolon ehtona
13.-14.1.2023:
P5: Psyykkinen ja henkinen tajunnallisuus
10.-11.2.2023:
​P6: Ihmisen henkiset peruskyvyt (Itseen etääntyminen, itsetietoisuus ja itsen etäännyttäminen eli kyseenalaistava itsetutkiskelu)
17.-18.3.2023:
P7: Ihmisen eettiset erityiskyvyt (Tarkoituksen tahto, omatunto ja itsen transsendenssi eli itsen suuntaaminen arvokkaaseen)
14.-15.4.2023:
P8: Oman elämän tarkoituksen löytäminen ja toteuttaminen
​​
Diplomilogoterapiaohjaajaopiskelijat voivat valita opintoihinsa koulutuksen aikana pakollisten 8 perusopintojakson lisäksi 6 valinnaista moduulia (kunkin kesto 1 viikonloppu). Koulutusmoduulit järjestetään koulutuksen aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
 
Seuraavista aihealueista voit valita joko vaihtoehdon A tai B tai molemmat: 
Tarkoituksen tahdon toteuttaminen:
A: Rakkauden merkitys ja tarkoitus
B: Työn tarkoituksellisuus
Logoterapia ja toiminnalliset häiriöt:
A: Anominen masennus ja itsetuhoisuus
B: Alkoholiriippuvuus ja väkivaltaisuus
Logoterapia ja traagiset elämäntilanteet:
A: Syyllisyyden, kärsimyksen ja kuoleman kohtaaminen
B: Henkinen uhmavoima tarkoituksen tahdon elvyttäjänä
Seuraavat aihealueet muodostavat kokonaisuuden, johon kuuluvat kaikki osat:
Logoterapia kriisien ehkäisyssä -kokonaisuus:
Osa 1: Mielenterveys logoterapiassa
Osa 2: Päätöksenteko ja arvovalinnat
Keskusteluryhmien ohjaaminen -kokonaisuus:
Osa 1: Teoria
Osa 2: Sovelluksia
Osa 3: Työpaja
Ihmisten auttamistoiminnassa onnistumisen perusta -kokonaisuus:
Osa 1: Eettinen kohtaaminen
Osa 2: Maieuttinen dialogi
Osa 3: Fenomenologinen menetelmä
Syyskuussa 2022 alkavan diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen viimeinen kokoontumiskerta on toukokuussa 2024, jolloin opiskelijat esittelevät opinnäytetyönsä ja saavat todistuksensa. Diplomilogoterapeutin koulutus alkaa syyskuussa 2024 niille, jotka hakevat ja hyväksytään sinne.
bottom of page