top of page

Diplomilogoterapiaohjaajan VFI® koulutus

 

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksen tavoitteena on
1) luoda ymmärrystä logoterapian filosofisesta perustasta eli logoteoriasta,
2a) luoda valmiuksia käyttää logoteoreettista viitekehystä oman elämänfilosofiansa perustana,
ja/tai
2b) luoda valmiuksia käyttää logoteoreettista viitekehystä osana omaa työtään sekä ohjata logoterapeuttisia keskusteluryhmiä ja opintopiirejä.
 
Koska koulutus on tarkoitettu kaikille itsensä kehittämisestä tai ammatillisesta kehittymisestään kiinnostuneille, siihen osallistumiselle ei ole asetettu etukäteisvaatimuksia.

 

Diplomilogoterapiaohjaajan koulutus koostuu kontaktiopiskelusta, itseopiskelusta, välitehtävistä ja opinnäytetyöstä. Koulutuskokonaisuus rakentuu perusopinnoista (osallistuminen välttämätöntä), syventävistä opinnoista (tarjonnasta valituista, itseä kiinnostavista aiheista) ja soveltavista opinnoista (henkilökohtaiseen ja/tai ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tehtäviä, kuten elämänkaaritutkielma ja opinnäytetyö). Koulutuskokonaisuuden laajuus on yhteensä 50 opintopistettä.

 

21 kuukautta kestävissä opinnoissa kontaktiopiskelua on yhteensä 200 tuntia. Kontaktiopiskelu toteutetaan etänä, joten voit osallistua siihen mistä päin Suomea tahansa (tai muualtakin), kunhan Sinulla on ilmainen Zoom-yhteys asennettuna tietokoneellesi. Aikatauluista ja sisällöistä löydät tietoa täältä. Kokoontumiset toteutetaan perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Kokoontumisia on lukukausien aikana 1-2 viikonloppuna kuukaudessa. Lisäksi lukukausien väliin sijoittuville ajanjaksoille annetaan laajoja välitehtäviä ja järjestetään niihin liittyviä kokoontumisia.

 

Syventävien ja soveltamista käsittelevien opintojen kokonaistyömäärä (50 op, 1 op = n. 27 tuntia opiskelua) on 1350 tuntia jakautuen 21 kuukaudelle. Lähiopiskelua siitä on yhteensä 200 tuntia. Koulutukseen kuuluu lisäksi itseopiskelua, välitehtäviä ja lopputyö, joiden osuus kokonaistyömäärästä on 1150 tuntia. Työn ohessa koulutusta suorittavalta tämä edellyttää, että opiskelijan on oltava valmis panostamaan opiskeluun kontaktiopintojen lisäksi riittävä työmäärä.

 

Itseopiskelu tarkoittaa kurssivaatimuksiin kuuluvaan ydinkirjallisuuteen perehtymistä, erilaajuisten välitehtävien ja laajahkon opinnäytetyön edellyttämään lisäaineistoon tutustumista sekä kyseisten tehtävien huolellista tekemistä.

 

Koulutukseen kuuluu myös sekä yhdessä purettava Vuorijono-tehtävä että itsenäisesti tehtävä laaja Elämänkaaritutkielma, jonka taustalla on Elisabeth Lukasin kehittämä autobiografia (Autobiografie, Autobiography) eli omaelämäkerta.

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys koulutuksen sisältöön. Opinnäytetyön aihe ja suunnitelma hyväksytetään kouluttajalla. Olennaista aihevalinnassa on, että opinnäytetyö on itseä kiinnostava ja että se palvelee mahdollisimman hyvin oman ymmärryksen lisääntymistä logoterapian ja eksistenssianalyysin soveltamiskelpoisuudesta omaan elämään tai työhön. Jokainen toimii myös toisen opiskelijan vertaiskannustajana.

Koulutuksen hinta on 1950 euroa (+alv 24%, 468 e) ja se laskutetaan koulutuksen edetessä useassa erässä. Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksesta saat lisätietoja ja/tai voit ilmoittautua koulutukseen 31.8.2022 mennessä sähköpostitse timo.purjo@pp.inet.fi.

 

Diplomilogoterapiaohjaajan VFI® (Academic Associate in Logotherapy and Existential Analysis) koulutuksen suorittanut voi hakea jatko-opintoihin ja opinto-oikeuden saatuaan jatkaa opintojaan instituutissamme kouluttautumalla Diplomilogoterapeutiksi VFI®. Perustietoa instituutin koulutusjärjestelmästä on Koulutukset -sivulla.

bottom of page