top of page

Johdatus tarkoitukselliseen elämään

Johdatus tarkoitukselliseen elämään -kurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, mitä tarkoituksellisella elämällä ymmärretään Viktor Franklin luomassa filosofisessa teoriassa, jota kutsutaan logoteoriaksi ja/tai logoterapiaksi. 

Kurssi kestää yhden viikonlopun ja sen kesto on yhteensä 10 tuntia jakautuen kahdelle päivälle. Kurssi toteutetaan yleensä sekä lauantaina että sunnuntaina klo 11-16.

Kurssin aiheita ovat

  • miten käsitteet mielekkyys, merkitys (merkityksellisyys) ja tarkoitus (tarkoituksellisuus) eroavat toisistaan ja miksi logoteoriassa keskitytään nimenomaan tarkoituksen löytämiseen omaan elämään,

  • mitä yleisinhimillisiä keinoja - nk. vaihtoehtoisia tarkoitusreittejä - on tarkoituksen löytämiseen ja säilyttämiseen erilaisissa elämäntilanteissa, ja

  • miksi rakkaus ja työ ovat keskeisiä tarkoituksen lähteitä elämässä ja miten voin lisätä tarkoitusta elämääni näillä elämänalueilla.

 

Kursseja järjestetään pääsääntöisesti Instituutin kurssipaikkakunnilla, jotka ovat syksyllä 2019 Helsinki, Tampere, Petäjävesi, Seinäjoki ja Oulu. Seuraavat kurssit ovat Tampereella viikonloppuna 3.-4. elokuuta ja Helsingissä 19.-20. lokakuuta. Helsingissä järjestetään samansisältöinen kurssi myös ruotsiksi 12.-13. lokakuuta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse:

Tampereen kurssi tästä,

Helsingin kurssi tästä, ja

Helsingin ruotsinkielinen kurssi tästä.


Johdatus tarkoitukselliseen elämään -viikonloppukurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssille ei ole mitään erityisiä pääsyvaatimuksia. Voit osallistua erikseen Johdatus tarkoitukselliseen elämään -kurssille tarvitsematta sitoutua mihinkään muuhun Instituutin koulutukseen. Kurssin hinta on 90 euroa sisältäen kahvin tai teen.

 

Kurssi on myös sopiva johdatusjakso koko lukukauden kestäville Logoteorian perusteet -kursseille. Koska kurssi ei kuulu Instituutin varsinaiseen, kolmiosaiseen koulutuskokonaisuuteen, on sille osallistuminen kuitenkin täysin vapaaehtoista.

bottom of page