top of page

Logoteorian perusteet

Logoteorian perusteet -kurssi antaa hyvät perustiedot logoteoriasta. Kurssilla keskitytään Viktor Franklin luoman filosofisen teorian eri ydinkohtien käsittelyyn, koska kaikki toiminta, jossa Franklin ajattelua sovelletaan käytäntöön, perustuu tämän teorian riittävän hyvään tuntemiseen. Tämä pätee sekä oman elämänfilosofian kehittämiseen että eksistenssianalyysin ja logoterapian käyttämiseen ihmisten auttamistoiminnassa.

Kurssin keskeisiä aihealueita ovat

 • logoteorian tausta ja ydin,

 • logoteorian holistinen ihmiskäsitys ja Lauri Rauhalan situationaalisuuden käsite,

 • universaalit arvot, logoterapian tarkoitusreitit ja yksilölliset tarkoitukset,

 • kohtalo, kärsimys ja kuolema elämän tarkoituksen paljastajina,

 • rakkauden ja työn keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja onnellisuudelle,

 • persoonallinen henkinen ihmisessä,

 • henkisyys tajunnallisuuden laatuna,

 • ihmisen erilaiset henkiset kyvyt ja voimavarat,

 • henkinen uhmavoima ja tahdonvoima,

 • omantunto tarkoituselimenä ja syyllisyyden tarkoitus,

 • oman elämän tarkoitusten etsiminen ja toteuttaminen,

 • vastuullisuus ja vastuullisena oleminen

 • Viktor Franklin elämänkaari

 • Viktor Frankl ainutlaatuisena persoonana ja tiennäyttäjänä (dokumenttielokuva)


Kurssi kestää yhden lukukauden. Kevään kurssi alkaa tammikuussa ja päättyy huhtikuussa 2020. Olemme keskittäneet uusille opiskelijoille tarkoitettujen koulutusten järjestämisen Helsinkiin*), jossa ne ovat jo vuosikausia alkaneet kahdesti vuodessa.

*) klikkaa, niin pääset Helsingin kurssin varsinaiselle sivulle, jolta näet mm. kevään aikataulut.

 

Seuraava kurssi alkaa jo tammikuussa 2020 ja siihen otetaan rajoitettu määrä opiskelijoita, joten älä aikaile turhaan, jos aiot ilmoittautua. 

 

​Logoteorian perusteet -kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Kurssille ei ole mitään erityisiä pääsyvaatimuksia. Voit osallistua erikseen Logoteorian perusteet -kurssille tarvitsematta sitoutua mihinkään muuhun Instituutin koulutukseen. Saat myös erillisen todistuksen osallistumisestasi. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä. Kurssin hinta on 558 euroa (450 + alv 24%).

 

Kurssi on kuitenkin myös pakollinen johdantojakso Diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksille (klikkaa lisätietoihin koulutuksesta.) Kurssille osallistuminen on siten edellytys sille, että voit niin halutessasi osallistua Diplomilogoterapiaohjaajan VFI® (Academic Associate in Logotherapy and Existential Analysis) koulutuksiin.

bottom of page