top of page

KOULUTUKSET

Logoteoria on kansainvälisesti tunnustettu ja empiirisesti todennettu arvo- ja tarkoituskeskeinen filosofia tai ajattelusuuntaus. Se sopii erinomaisesti sekä itsensä kehittämisen menetelmäksi että muiden ihmisten auttamisen lähestymistavaksi.

 

Tarjoamme kansainvälisesti akkreditoitua, autenttiseen Viktor Frankl'n logoteoriaan perustuvaa koulutusta 

  • Sinulle, joka tahdot pohtia kokonaisvaltaisesti elämäsi arvoja ja etsiä keinoja löytää lisää merkitystä ja tarkoitusta elämääsi, sekä

  • Sinulle, joka tahdot auttaa toisia heidän elämänsä arvojen ja tarkoitusten etsinnässä.

 

Tarjontaamme kuuluu neljänlaisia kursseja ja koulutuskokonaisuuksia:

Logoteorian perusteet

 

(tarkempia tietoja: klikkaa otsikkoa tai tästä)

 

Logoteorian perusteet -kurssi antaa hyvät perustiedot logoteoriasta Kurssilla keskitytään ymmärryksen luomiseen Viktor Frankl'n luomasta filosofisesta teoriasta, koska kaikki toiminta, jossa Frankl'n ajattelua sovelletaan käytäntöön, perustuu tämän teorian riittävän hyvään tuntemiseen. Tämä pätee sekä oman elämänfilosofian kehittämiseen että eksistenssianalyysin ja logoterapian käyttämiseen ihmisten auttamistoiminnassa.

 

Kurssi kestää yhden lukukauden.


Logoteorian perusteet -kurssiin voi osallistua erikseen tarvitsematta sitoutua mihinkään muuhun koulutukseen. Kurssi muodostaa kuitenkin myös pakollisen koulutusjakson niille, jotka aikovat edetä opinnoissaan diplomilogoterapiaohjaajan koulutukseen. 

Tilauskoulutukset ja -kurssit

 

Järjestämme myös tilauksesta eri pituisia kursseja ja koulutuksia ihmistyön eri alojen työyhteisöille.

 

Räätälöidyt koulutukset voivat olla joko

a) toimeksiantajan kanssa yksilöityjä käytännön tarpeita palvelevia eripituisia kursseja tai koulutuksia, tai

b) sovellettuja diplomilogoterapiaohjaajan koulutuksia, joissa painottuu kyseisen ihmistyön alan erityistarpeet ja käytännön sovellukset.

 

Lisätietoja tästä linkistä

 
 
(tarkempia tietoja: klikkaa otsikkoa tai tästä)
 

​​Diplomilogoterapiaohjaajan koulutus valmentaa käyttämään logoteoriaa oman ammattinsa osana tai oman elämän-filosofiansa perustana. Koska koulutus on tarkoitettu kaikille itsensä kehittämisestä tai ammatillisesta kehittymisestään 

kiinnostuneille, siihen osallistumiselle ei ole asetettu etukäteisvaatimuksia.

 

Koulutus muodostuu lähiopinnoista, itseopiskelusta, välitehtävistä ja lopputyöstä. 

 

Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi.

 

Diplomilogoterapiaohjaajan (Academic Associate in Logotherapy and Existential Analysis) koulutuksen suorittanut voi hakea jatko-opintoihin instituutissamme ja opinto-oikeuden saatuaan kouluttautua diplomilogoterapeutiksi.

 
 
(tarkempia tietoja: klikkaa otsikkoa tai tästä)

 

Diplomilogoterapeutin koulutus valmentaa harjoittamaan logoteoriaa ihmisten auttamisessa. Koulutuksen pääosiot ovat

  • aiemmin suoritettu diplomilogoterapia-ohjaajan tasoinen koulutus

  • tutkimuskirjallisuuteen ja tutkintoon kuuluvaan kirjallisuuteen perehtyminen

  • tutkimusseminaariin osallistuminen

  • henkilökohtaisen ohjauksen saaminen tutkimusprojektin aikana

  • diplomityö

 

Koulutuksen suorittamisen vähimmäisaika on kaksi vuotta ja suositusaika on kolme vuotta.

 

Diplomilogoterapeutin (Academic Professional in Logotherapy and Existential Analysis) koulutuksen suorittanut voi hakea International Association of Logotherapy   and Existential Analysis'in kansainvälistä akkreditointia.

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt VFI® -tunnuksen liitettäväksi instituutissamme suoritettujen koulutusnimikkeiden yhteyteen.

Luokkaan "yliopistotason koulutuspalvelut kurssien muodossa" rekisteröity tunnus toimii laadun takeena vahvistaen instituuttimme kurssien olevan kansainvälisesti akkreditoitua yliopistotason koulutusta. VFI viittaa Viktor Frankl'n kotikaupungissa Wienissä sijaitsevan logoterapian ja eksistenssi-analyysin (LTEA) maailman keskuksen, Viktor Frankl Instituten nimeen.           Se on rekistereihinsä listannut kaikki akkreditoidut eli päteviksi todetut ja valtuutetut eri maissa toimivat instituutit ja logoterapiayhdistykset.

Jokainen koulutuksistamme valmistunut saa automaattisesti (ilman eri anomusta, maksua tai voimassaoloa) liittää tunnuksen koulutustaso-nimikkeisiinsä. Nimikkeet ovat siten:

diplomilogoterapiaohjaaja VFI®, ja diplomilogoterapeutti VFI®.

bottom of page