top of page
Logoterapia kriisien ehkäisyssä

Osa 1: Mielenterveys logoterapiassa
 • Mielenterveys logoterapiassa

 • Logoterapeuttinen kriisin määrittely

 • Kärsimykseen asennoituminen

 • Tarkoituksellisuus – mieliala – vastustuskyky

 • Logoterapeuttinen kannanotto stressiteoriaan

 • Logoterapeuttinen kannanotto traumateoriaan

 • Eksistentiaalinen tyhjiö

 • Joukkoneuroottinen kolmikko

 • Miksi joku pysyy terveenä

 • Mielenterveys ikääntyessä

 

Osa 2: Päätöksenteko ja arvovalinnat
 • Ihminen ratkaisuja tekevänä olentona

 • Päätöksenteko ja kriisi

 • "Huulten päätösten" ongelma

 • Päättämättömyyden ongelma

 • Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

 • Henkilökohtainen arvostusjärjestelmä

 • Arvostusjärjestelmä ja kutsumus

 • Arvot – tarkoitusreitit – arvokkaat tarkoitukset

 • Arvokkaiden oman elämän tarkoitusten etsiminen

 • Huumori henkisenä kykynä

bottom of page