top of page

Viikonlopun pääteema: Logoteorian ihmiskäsitys ja ulottuvuusontologia

 

Lauantai:
 
 • Filosofinen antropologia ja henkisyyden filosofia
 • Logoteorian eksistentiaalis-fenomenologinen ihmiskäsitys
  • Situaation merkitys ihmiskäsityksen osana
  • Kehollisuuden merkitys toisen kohtaamisen eettisyydelle
  • Psyykkisen ja henkisen tajunnallisuuden vuorovaikutus
  • Persoonallinen henkinen tajunnallisuus
 • Frankl'n kymmenen teesiä ihmispersoonasta
 • Frankl'n ulottuvuusontologia
 
Sunnuntai:
 
 • Ihmisen henkiset ja eettiset kyvyt
  • Itsetiedostuksen perustava merkitys
  • Itsestä ja itseen etääntyminen eli asiallistaminen
bottom of page