top of page

Suomen Viktor Frankl Yhdistys

Suomesta on puuttunut yhdistys, jonka varsinaisina jäseniä voivat olla kaikki instituutit ja muut yhteisöt sekä yksittäiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet edistämään aktiivisesti Viktor Franklin kehittämän Logoterapian ja Eksistenssianalyysin (LTEA) tunnettuutta ja leviämistä Suomessa. Tästä syystä on perustettu uusi valtakunnallinen Suomen Viktor Frankl Yhdistys, viralliselta nimeltään Viktor Franklin logoterapian Suomen yhdistys ry. Yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin 15.5.2018. Yhdistyksen on tarkoitus toimia aktiivisena osana Wienin Viktor Frankl Instituutin koordinoimaa kansainvälistä yhteisöä. Yhdistys on myös hyväksytty logoterapian kansainvälisen katto-organisaation International Association of Logotherapy and Existential Analysis'in akkreditoiduksi jäseneksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viktor Franklin kehittämän Logoterapian ja Eksistenssianalyysin (LTEA) leviämistä Suomessa, ylläpitää kyseisen opin mukaisen koulutuksen saaneiden henkilöiden ammattitaitoa ja ammattietiikkaa, ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan Suomessa ja kansainvälisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää avoimia yleisötilaisuuksia. Jäsenilleen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelu-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yksi käytännön toimintamuoto on jokavuotinen Viktor Franklin logoteorian koulutusviikonloppu. Yhdistyksen jäsenet voivat myös tarjota kirjoituksiaan julkaistavaksi yhdistyksen blogissa.

Yhdistys harjoittaa myös tutkimus-, julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa

  • tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä erilaisten instituuttien, korkeakoulujen, yliopistojen ja ihmistyötä käytännössä tekevien tahojen kanssa,

  • edellä mainituissa tahoissa tehtyihin tutkielmiin tai tutkimuksiin perustuvien Viktor Franklin filosofiaan ja sen soveltamiseen liittyvien tai sitä sivuavien tutkimusartikkelien julkaisemista artikkelikokoelmina,

  • Viktor Franklin ja hänen seuraajiensa kirjallisen tuotannon tutkimiseen ja tulkitsemiseen perustuvien kirjojen julkaisemista,

  • Viktor Franklin filosofiaan ja sen soveltamiseen liittyvien tai sitä sivuavien kirjoitusten, katsausten, kolumnien, puheenvuorojen, kirja-arvostelujen yms. julkaisemista eri medioissa,

  • Viktor Franklin logoteorian sekä logoterapian ja eksistenssianalyysin levittämiseen liittyvää tiedotus- ja valistusyhteistyötä erilaisten alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa,

  • aktiivista osallistumista kaikenlaiseen sellaiseen muuhun valtakunnalliseen, alueelliseen tai paikalliseen toimintaan, joka tuottaa uutta logoterapiaan ja eksistenssianalyysiin sovellettavaa tietoa tai edistää alan tutkijoiden ja toimijoiden ammattitaitoa   

 

Yhdistys voi organisoitua jaostoiksi niillä maantieteellisillä alueilla, joilla järjestetään Viktor Franklin logoteoriaan liittyviä kursseja ja koulutuksia ja joilla toimii asianmukaisen koulutuksen saaneita logoterapian ja eksistenssianalyysin ammattilaisia.

bottom of page